12FO-1

Fr 26.11.2021 bis Fr 03.12.2021

Datum Tag Pos Art Fach Raum Original Lehrer Kürzel Vertretungslehrkraft Kürzel Mitteilung Bemerkung
26.11.2021 Fr 3 Hausarbeit Mat 115b Matz
    4 Hausarbeit Mat 115b Matz